شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات راهبردی فقه و حقوق

فصلنامه علمی تخصص مطالعات راهبردی فقه و حقوق

 

 • ناشر: انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران
 • کشور محل انتشار: ایران
 • شاپای چاپی: 7163-2676
 • شاپای الکترونیکی: 7171-2676
 • حوزۀ تخصصی :  فقه و حقوق
 • زبان مجله: فارسی - انگلیسی
 • نوبت انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد
 • دسترسی آزاد: CC-BY
 • نوع داوری: داوری همتا - دو سو کور
 • زمان داوری: 2 ماه
 • درصد پذیرش مقالات: 25%
 • دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی آزاد
 • ایمیل مجله: info@ihrci.ir
 • ایمیل پشتیبان: journal.ihrci@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 1399، بهار 1399 - شماره پیاپی 5، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات راهبردی فقه و حقوق، بهار 1399، صفحه 1-131 

5. بررسی فقهی انفاق زن بدون اجازه شوهر

صفحه 94-111

زهره روحبخش فعالی؛ اعظم امینی