داوران

مسئولیت های داوران

اگر سردبیر نشریه از شما دعوت کرده است که یک مقاله را داوری کنید ، لطفا موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- بررسی مقاله به طور انتقادی اما سازنده و تهیه نظرات دقیق در مورد مقاله برای کمک به نویسندگان در بهبود کار خود

2- داوری چندین نسخه از مقاله در صورت لزوم

3- ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت های تعیین شده

4- ارائه توصیه به سردبیر درباره مناسب بودن مقاله برای چاپ در مجله

5- اعلام هرگونه تعارض احتمالی با توجه به نویسندگان یا محتوای مقاله که از آنها خواسته می شود بررسی کنند ، به سردبیر

6- گزارش سو رفتارهای احتمالی تحقیق

7- پیشنهاد داوران جایگزین در صورتی که به هر دلیلی نتوانند مقاله را داوری کنند

8- برخورد با مقاله به عنوان سندی محرمانه

9- استفاده نکردن از کار شرح داده شده در مقاله

10- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند

11- عدم معرفی خود به نویسندگان

12- عدم تحویل مقاله دریافتی به داوری دیگر

13-  اطمینان از کیفیت و نسخه اصلی مقاله

14-  اطلاع سردبیر در صورت یافتن مقاله اختصاص یافته در هر نشریه دیگری که امتیاز آن را در دست دارد و یا در آن نشریه در دست بررسی است

15- تألیف تفسیر برای چاپ مربوط به مقاله بررسی شده

 

هنگام بازبینی مقاله ، چه مواردی باید بررسی شود؟

1-  تازگی

2-  اصالت

3-  قابلیت اطمینان علمی

4- ارزش علمی مقاله

5-  افزودن جنبه های جدید به حوزه مطالعاتی موجود

6- جنبه های اخلاقی

7. ساختار مقاله ارسالی و ارتباط آن با نویسندگان

8. مراجع ارائه شده برای اثبات محتوا

9. دستور زبان ، علائم نگارشی و هجی

10. سو رفتار علمی

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سیدرضا احسان پور حقوق گروه حقوق دانشگاه شاهد
مریم احمدی حقوق دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد اسفندیاری حقوق عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
ایرج افشاراحمدی فقهی حقوقی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
فرید بیرانوند حقوق گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب
مهری توتونچیان فقهی حقوقی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
افشین جعفری حقوق استادیار دانشگاه پیام نور
جواد حبیبی حقوق عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر
احمدرضا خزائی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
زهره فتح اللهی رنجبرشاهرخی فقهی حقوقی استاد حق التدریس دانشگاه آزاد واحد یادگار امام، تهران، ایران
مهدی محمدیان امیری فقهی حقوقی عضو هیئت علمی