موضوعات = میان رشته ای
چشم‌انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بین‌المللی

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 39-56

10.22034/ejs.2023.408326.1497

پریسا حبیبی؛ سید مهدی ذاکریان امیری؛ سید عبدالعلی قوام؛ سید علی اصغر کاظمی


مدل سازی استراتژی بازاریابی محصولات شرکت های فناور محور(مطالعه موردی: پارک علم و فناوری تهران)

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 711-722

10.22034/ejs.2023.389328.1436

کریم مختاری؛ کریم حمدی؛ محمد حسن بهزادی


تدوین الگوی جامع کسب و کار در موسسات بانکی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 241-266

10.22034/ejs.2023.376200.1340

قاسم عبدالله زاده؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ حمیدرضا جعفری دهکردی