درباره نشریه

مجله علمی  مطالعات فقه اقتصادی زیر نظر انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران از پائیز 1398 به صورت فصلنامه و با دسترسی آزاد منتشر می گردد. این فصلنامه به استناد نامه شماره 11944-1399 مورخ 1400/09/02 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای مرتبه علمی و از نشریات معتبر وزارت علوم می باشد و  همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می گردد. 

این فصلنامه به استناد آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 40879 مورخ 1401/02/24 ( برای بخش خصوصی) و بر اساس مصوبه هیات مدیره انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران برای جبران بخشی از هزینه ها مانند داوری، پردازش، ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار مقاله و ... مبلغ دو میلیون تومان به شماره کارت 6274121178034898 (بانک اقتصاد نوین) به نام مدیر مسئول مجله مطالعات فقه اقتصادی واریز شود.

کلیه مقالاتی که به این فصلنامه ارسال می گردد در جلسه هیات تحریریه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در صورت احراز شرایط اولیه جهت داوری برای داوران ارسال می گردد. پروسه داوری به این شکل است که ابتدا مقاله توسط 2 داور مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت نظر مساعد منوط به اصلاح برای اصلاح مجددا به نویسنده ارسال می گردد. نویسنده ملزم است دقیقا طبق نظر داوران مقاله خود را اصلاح نموده و ارسال نماید. سپس مقاله اصلاح شده برای داور نهایی ارسال می گردد که معمولا یکی از همان دو داور اولیه می باشد. پس از نظر مساعد یا نامساعد داور نهایی مقاله مجددا در جلسه هیات تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیم گیری های نهایی انجام شده و وضعیت مقاله تعیین تکلیف می شود. در انتها اگر نویسنده نامه پذیرش بخواهد در صورت تایید مقاله جهت چاپ نامه پذیرشی برای نویسنده ارسال می گردد بدون تاریخ چاپ. به دلیل اینکه حق نویسنده هایی که قبلا مقاله آنها تایید شده ضایع نگردد و مقالات طبق نوبت چاپ شود در نامه پذیرش تاریخ چاپ قید نمی گردد.

توجه: تمامی مقالاتی که به این نشریه ارسال می شوند در مرحله اول به وسیله نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور بررسی و مقالاتی که درصد بالایی مشابهت داشته باشند رد خواهند شد.