کلیدواژه‌ها = فقه
قلمرو تقنینی و فقهی معامله با حق استرداد و بیع شرط در حقوق ایران و مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.434931.1659

فرزاد برادران کناری؛ سوسن نریمانی؛ علیرضا سلامی


بررسی تطبیقی قرارداد وام های سلف بانکی ایران با عقد سلم فقهی و شروط صحت آن در مذاهب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.435083.1661

سید قلندر هاشمی؛ ناصر مریوانی؛ محمدعادل ضیائی


تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 97-116

10.22034/ejs.2023.402173.1468

معصومه رضاپور پرشکوهی؛ امراله نیکومنش؛ عباس سماواتی


تعهدات مالی سرپرستان نسبت به فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 35-48

10.22034/ejs.2023.339071.1223

عزیزه بهلولی؛ احمدرضا خزایی؛ جمشید معصومی


تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 67-84

10.22034/ejs.2023.381678.1361

مصطفی بخشی؛ بیت الله دیوسالار؛ پرویز ذکائیان


جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 19-37

10.22034/ejs.2023.332321.1183

مهدی شعبانی؛ حسن حاجی تبار؛ مهدی اسماعیلی


مبانی فقهی تعهدات دولت در تأمین کالاها و خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 65-88

10.22034/ejs.2023.336469.1215

امین معتضدیان؛ محمدکاظم عمادزاده؛ غلامحسین مسعود


نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه‌های فقهی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 287-305

10.22034/ejs.2022.339360.1226

مهرناز صیرفیان باب الدشتى؛ فرامرز عطریان؛ مسعود راعی


مبانی و آثار فقهی- اجتماعی وجوب حج

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 185-204

10.22034/ejs.2023.356857.1277

ابوالفضل الیاسی؛ محمد علی خیراللهی؛ علی فقیهی


تصرفات مالی مدیران شرکت‌های سهامی خاص از منظر فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 131-148

10.22034/ejs.2022.343845.1238

امیرحسین مهدیان؛ اکبر فلاح؛ علی فقیهی


عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-21

10.22034/ejs.2022.328460.1150

محمدجواد روحیان؛ محمود قیوم‌زاده؛ سیدابراهیم حسینی


کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 23-39

10.22034/ejs.2022.331049.1167

مجتبی شریعتی فرد؛ احمدرضا خزایی؛ جمشید معصومی


اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 41-60

10.22034/ejs.2022.328338.1149

نیره محمد علی ابراهیم؛ مریم آقایی بجستانی؛ سید محمدرضا امام


تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 129-145

10.22034/ejs.2022.333942.1193

. نسرین درویش نوری کلاکی؛ طیبه عارف نیا؛ طاهره سلیمی


نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از نگاه فقه و حقوق

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 147-163

10.22034/ejs.2022.336289.1213

محمدرضا مهدلوترکمانی؛ حسن اسدی؛ اکبر احمدی


تأثیر اقتصاد بر حذف پدیده کودکان کار با رویکرد فقهی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-71

10.22034/ejs.2022.329006.1156

آمنه مظلوم زاده؛ عبدالرضا جمال زاده؛ رقیه شهابی


مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 167-183

10.22034/ejs.2022.328549.1153

حسین خوانین زاده؛ اکرم بهشتی


جبران خسارت قربانیان زیست‌محیطی در فقه و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 125-143

10.22034/ejs.2022.324999.1130

ایرج رنجبر؛ مهری موقوفه یی؛ فرید آزادبخت


بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 73-84

زهره روحبخش فعالی؛ اعظم امینی