بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته الهیات و فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور مشهد، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می‌باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء‌های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته‏اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد.
نتیجه‌گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می‏تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.

کلیدواژه‌ها