کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
ارزیابی فقهی حقوقی تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.435317.1662

سید مسعود حسینی؛ مسعود راعی دهقی؛ علیرضا آرش پور


بررسی راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی از منظر فقهی و حقوقی

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 279-296

10.22034/ejs.2023.409807.1504

مریم احمدپور؛ فرید آزادبخت؛ مهدی حاتمی


جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 353-372

10.22034/ejs.2023.411387.1513

طیبه شهرستانی؛ سمانه رحمتی فر؛ محمد هادی سلیمانیان


بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات‌ متحدة آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 885-902

10.22034/ejs.2023.421502.1579

عاطفه قاسمی؛ محمد ساردویی نسب؛ محمد تقی رفیعی


نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه‌های فقهی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 287-305

10.22034/ejs.2022.339360.1226

مهرناز صیرفیان باب الدشتى؛ فرامرز عطریان؛ مسعود راعی


تکالیف دولت، نسبت به حقوق شهروندی در فقه وحقوق موضوعه

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 161-179

10.22034/ejs.2022.329135.1160

خدابخش آوره؛ احمد اسدیان؛ نادر مردانی


چالش‌های فراروی آموزش حقوق بشر با نظام حقوقی ایران با تاکید بر سند 2030 یونسکو

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 305-323

10.22034/ejs.2022.335051.1202

فخرالدین صمدی؛ مسعود راعی؛ سید محمدمهدی غمامی


چالش‌های عملی رویکرد فمنیسم در چهارچوب نظام حقوق بین‌الملل

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 621-640

10.22034/ejs.2024.441867.1688

لیلا قلیجایی؛ امیر محمودی؛ فاطمه کیهانلو