کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از نگاه فقه و حقوق

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 147-163

10.22034/ejs.2022.336289.1213

محمدرضا مهدلوترکمانی؛ حسن اسدی؛ اکبر احمدی


تأثیر اقتصاد بر حذف پدیده کودکان کار با رویکرد فقهی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-71

10.22034/ejs.2022.329006.1156

آمنه مظلوم زاده؛ عبدالرضا جمال زاده؛ رقیه شهابی


تحقق توسعه اقتصادی از دیدگاه امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 133-149

10.22034/ejs.2022.337367.1220

حمید رضائی؛ سهراب اسلامی؛ حسین خسروی