کلیدواژه‌ها = دولت
تاثیر موضوعات اقتصادی در حیات شخصیت حقوقی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 105-120

10.22034/ejs.2024.405680.1482

نرجس قادری؛ مهدی فلاح خاریکی؛ جواد نیک نژاد


آثار مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 533-550

10.22034/ejs.2023.385795.1381

امین رستمی؛ افشین جعفری؛ امیرمحمد صدیقیان


بایسته‌های توان‌افزاییِ جامعه ‌مدنی در تقویت سیاست ‌جنایی مشارکتی ایران

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 121-139

10.22034/ejs.2022.330534.1164

عظیم علی عرب؛ مهدی خاقانی اصفهانی؛ سید محمود مجیدی


ادله فقهی متعارض در خصوص نقش دولت در اقتصاد (بازار)

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 207-224

10.22034/ejs.2023.392598.1423

مهدیه عباچی؛ غلامحسن دلاور؛ محسن رزمی