کلیدواژه‌ها = قضاوت
طراحی الگو برای تبیین رابطه ویژگی‌های تاریک شخصیت و قضاوت حرفه ای حسابرسان

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 131-152

10.22034/ejs.2023.403947.1476

مروارید خان محمدی؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ جمادوردی گرگانلی دوجی


مشروعیت بکارگیری هوش مصنوعی در قضاوت

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 373-386

10.22034/ejs.2023.412639.1521

فرشید رجبی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمدمهدی زارعی؛ علی اکبر جهانی


بررسی نهاد قضاوت از منظر فقه تربیتی

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 577-595

10.22034/ejs.2022.342970.1234

شبنم رضایی عباسی؛ احمدرضا خزایی؛ علیرضا محمدبیکی