نقش بی‌احتیاطی در مسئولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران و کامن‌لا و اسناد بین المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2024.426685.1613

چکیده

زمینه و هدف: عیب خودرو یکی از موضوعات مهم و مبتلا‌به جامعه در زمینه مسئولیت مدنی است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش بی احتیاطی در مسئولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا و اسناد بین‌المللی است.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع نظری و  به ­صورت توصیفی- تحلیلی است. روشی که برای جمع ‏آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب­خانه ‏ای و با مراجعه به کتاب­ ها، مقاله ­ها و اسناد بین المللی و داخلی انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: اگرچه تولیدات پر خطر همچون وسایل نقلیه اقتضای آن را دارد که مسئولیت محض برای تولیدکنندگان آن­ها پیش ­بینی شود و در حقوق کامن­ل ا(بالاخص انگلیس و آمریکا به­ عنوان کشورهای شاخص این نظام) این موضوع بیان شده است؛ اما در حقوق ایران که چنین مسئولیتی برای تولیدکنندگان مقرر نشده است، برای انتساب ضرر به تولیدکننده، ­باید در پی احراز تقصیر او برآمد. اثبات بی‌احتیاطی یکی از مهم­ترین ارکان مسئولیت تولیدکننده خواهد بود که به­ وسیله آن، هم می­توان به ­نحو چشمگیری حدود مفهوم تقصیر را توسعه داد و هم بار اثبات مسئولیت از جانب مصرف‌کننده(زیان ­دیده) را تعدیل کرد.
نتیجه‌: گستره احتیاط در تولیدات پر خطر به ­گونه ­ای است که حتی می­توان تعهد ضمنی تولیدکننده در هشدارهای ضروری برای این­گونه محصولات را نیز از آن استنباط کرد. امری که موجب می­­شود تا زیان­ های احتمالی از مصرف­ کننده به ­شکل مطلوب ­تری جبران شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات