تحلیل فسخ قرارداد و برکناری پیمانکار در قراردادهای PC همسان صنعت نفت

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران(نویسنده مسئول).

3 استاد، گروه حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/ejs.2023.392510.1422

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه مفاد، آثار و احکام فسخ و برکناری پیمان­کار و بررسی و راه­کارهای پیشنهادی لازم برای اصلاح مفاد آن­ها است.
مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش تحقیق به­ صورت توصیفی-تحلیلی است. روش جمع ‏آوری اطلاعات، کتاب­خانه ‏ای و با مراجعه به اسناد، کتاب­ ها و مقاله­ ها صورت گرفته است.
یافته­ ها: طرح­ ها و پروژه‌های عمرانی هر کشور را می‌توان یکی از شاخصه‌های رشد تعالی و رونق اقتصادی آن مجموعه در نظر گرفت. برای اجرای پروژه‌ها در کشور ایران و حتی وزارت نفت از سندی به ­نام پیمان استفاده می‌شود که دارای اجزای متعددی است. یکی از این اجزاء، شرایط عمومی پیمان است که در کنار شرایط خصوصی قرار گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری: پیش­تر ضمانت اجرای تخلف پیمان­کار در مجموعه شرایط عمومی پیمان، فسخ لحاظ شده بود که بالتبع برای خود احکام و آثار خاصی در بر می‌گیرد. در حال حاضر با استناد به ماده 3 بند ب جزو 6 از قانون اختیارات و وظایف وزارت، موافقت­ نامه­ ها، پیوست­ ها، شرایط عمومی، شرایط خصوصی پیمان‌های تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب در حوزه نفت و گاز پایین دست، ضمانت اجرا از فسخ به برکناری تغییر کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات