کلیدواژه‌ها = انحلال
تاثیر موضوعات اقتصادی در حیات شخصیت حقوقی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 105-120

10.22034/ejs.2024.405680.1482

نرجس قادری؛ مهدی فلاح خاریکی؛ جواد نیک نژاد


قواعد حاکم بر اثر انحلال عقد اصلی بر عقد تبعی، با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 241-260

10.22034/ejs.2023.408444.1496

عباس نجفی؛ جمشید نورشرق؛ حمید رضا علی‏ کرمی؛ احمد شمس


تأثیر تغییر بنیادین اوضاع‌ و احوال برقراردادهای تجاری با نگاهی به حقوق ایران و کانادا

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 513-531

10.22034/ejs.2023.387176.1392

نسرین طافی؛ عبدالمحمد کردی؛ سید ابراهیم موسوی