کلیدواژه‌ها = شایسته‌سالاری
شایسته سالاری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 217-234

10.22034/ejs.2022.335745.1208

امین معتضدیان؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده


موانع سیاسی و اجتماعی رونق تولید از منظر قرآن و نهج البلاغه

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 103-121

10.22034/ejs.2022.347103.1252

محمدجواد خوش خاضع؛ فاطمه شرعیاتی؛ علی حسین احتشامی