کلیدواژه‌ها = قواعد فقهی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 78-93

مهدی اشجعی خامنه؛ فاطمه احدی؛ رضا فانی؛ سید رضا احسان پور


2. پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 175-188

شهلا میرالوندی