نظام حقوقی حاکم بر جایگزین های حل و فصل اختلافات با تاکید بر نهاد وایپو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استاد گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.22034/ejs.2024.422551.1586

چکیده

زمینه و هدف: هر سازمان بین ­المللی رویکردهای مختلفی برای حل ­وفصل مسالمت ­آمیز اختلافات مرتبط با خود تبیین می‌دارد که در این خصوص سازمان وایپو(سازمان جهانی مالکیت فکری) نیز از روش ­هایی هم­چون داوری، میانجی­گری، کارشناسی و غیره استفاده می­کند.
مواد و روش ­ها: ‌روش تحقیق به­صورت توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق نظری است. روشی که برای جمع ‏آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب­خانه ‏ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین ­المللی و داخلی صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافتهها:  حل­ وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق جایگزین حل­وفصل اختلاف نسبت به دادرسی دارای مزیت ­های بسیار زیادی است که باعث شده است نقش چشمگیری در ارجاع حل­وفصل اختلافات ایفا نماید. اولاً جایگزین حل­وفصل اختلاف نسبت به دادرسی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر انجام می­شود. ثانیاً مرجع حل اختلاف داور مورد رضایت و توافق طرفین است؛ چه در ضمن قرارداد نسبت به آن توافق کرده باشند و چه پس از بروز اختلاف به داوری فرد یا نهاد خاصی توافق کنند. ثالثاً رأی داوری مانند دادرسی الزام ­آور بوده و طرفین با توافق قبلی متعهد به اجرای رأی داوری شدهاند.
نتیجه: از بین روش‌های جایگزین حل ­وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، داوری بین ­المللی بهترین روش بوده و بر اساس آن نهادهای داوری بین ­المللی در حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات