آینده پژوهی وقوع جرایم اقتصادی زنان متأثر از افزایش نقدینگی و فامیل بازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22034/ejs.2023.399575.1457

چکیده

زمینه و هدف: افزایش جرایم اقتصادی و شیوه‌های مختلف تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از این جرایم و بحث زنان در این مقوله، با توجه به نقش و جایگاه حساس زنان در خانواده و جامعه باید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. از طرف دیگر افزایش نقدینگی و فامیل‌بازی از عواملی هستند که بر وقوع و گسترش جرایم اقتصادی تاثیر عمده و بسزایی دارند.
مواد و روش­ ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از شیوه کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و روش دلفی استفاده شده است و ابزار استفاده شده در این روش فیش‌نویسی و مصاحبه با خبرگان می‌باشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته­ ها: زنان در انجام جرم اقتصادی بیشتر نقش معاونت را دارند و کمتر خودشان مجرم اصلی هستند. در جایی که یک زن خودش مجرم اقتصادی باشد مطمئناً از حمایت یک قدرت نفوذی و رابطه فامیل ‌بازی برای انجام روند جرم اقتصادی استفاده کرده است.
نتیجه: اجمال و بی توجهی به زنان در قامت بزهکاران جرائم اقتصادی یکی از ویژگی های نظام حقوقی ایران است؛ در نتیجه، در مورد برخورد با جرایم اقتصادی زنان باید دقت بیشتری به عمل آورد و اینکه با توصیف واکنش‌ها و تدابیر موجود در مورد وضعیت جرایم زنان در جامعه و عدم اعتنا به راهکارهای ارائه شده و قرار گرفتن جامعه در شرایط خاص افزایش نقدینگی و فامیل‌بازی، پیش‌بینی می‌شود جرایم اقتصادی زنان در ایران در یک دهه آینده در پوشش‌های متنوع رو به افزایش خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • بل، وندل، مبانی آینده‌پژوهی (علم انسانی برای عصر جدید، تاریخچه، اهداف و دانش)، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوریهای دفاعی، 1398.
 • رستمی، محسن، کشاورز، عیسی، خجسته، رضا، مبانی آینده‌پژوهی، تهران، پشتیبان، 1397.
 • زینال‌زاده، ایرج، مجموعه اطلاعات کاربردی قاچاق کالا و ارز (قاچاق گمرکی و غیرگمرکی)، چاپ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1395.
 • سفیدی، سپیده، جوهری، مهدی، دهقان، سعید، تساوی سن بلوغ کیفری میان دختر و پسر؛ با نگرشی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اسناد بین المللی، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 3، 1396.
 • عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول، تهران، راه رشد، 1389.
 • کاسو، حنا، گاسنر، رابرت، آینده‌پژوهی و تجزیه و تحلیل سناریو، ترجمه محسن رستمی، آزاده کتبی، غلامرضا خجسته، تهران، پشتیبان، 1396.
 • کبیری، سهیل، شفیعی خورشیدی، علی اصغر، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تهران، مجد، 1397.
 • گسن، رمون، جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی (نظریه عمومی تزویر)، ترجمه شهرام ابراهیمی، چاپ سوم، تهران، میزان، 1393.
 • منکیو، گریگوری، نظریه اقتصاد کلان، برگردان حمیدرضا ارباب، چاپ چهارم، تهران، نشر نی، 1395.
 • میرمحمدصادقی، حسین، «پاک‌نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 21 و 22، 1380.
 • میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اقتصادی-جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ هجدهم، تهران، میزان، 1389.
 • نیازپور، امیرحسین (1397)، سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، چاپ اول، تهران: میزان.
 • وبسایت ها
 • سایت دادکار، جرایم مالی و اقتصادی، آخرین مراجعه: 17/11/1400 http://dadkaar.com/financial-and-economic
 • سایت ویکی‌پدیا، خویشاوندسالاری، آخرین مراجعه: 01/03/1401 m.wikipedia.org
 • سایت ویکی تابناک، مرتضی زارع، نقدینگی، ویکی تابناک، آخرین مراجعه: 27/02/1401 ir/fa/tags
 • سایت روزنامه ایران، بیژن عباسی، پارتی‌بازی ممنوع، آخرین مراجعه: 05/03/1401 ir/news/7313
 • سایت پژوهه، علیرضا فجری، جرایم اقتصادی، آخرین مراجعه: 17/11/1400 ir
 • Abdul, Rafay, Handbook of Research on Theory and Practice of Financial Crimes, New York: IGI Global; 2021.
 • Achim, Monica Violeta, Borlea, Sorin Nicolae, Economic and Financial Crime: Corruption, shadow economy, and money laundering. London: Springer; 2020.
 • Agu, Helen U., Gore, Meredith L. Women and Wildlife Trafficking: Participants, Perpetrators and Victims. Hague: Taylor & Francis; 2020.
 • Andrew, Cydney, Agu, Helen U. Using a Feminist Political Ecology Lens to Explore the Gendered Dimensions of Wildlife Trafficking Literature. In: Agu, Helen U., Gore, Meredith L. Women and Wildlife Trafficking: Participants, Perpetrators and Victims. Hague: Taylor & Francis; 2020. Pp, 1-43.
 • Betts, Michael J. Investigation of Fraud and Economic Crime. Oxford: Oxford University Press, 2017.
 • Button, Mark, Branislav Hock, David Shepherd. Economic Crime: From Conception to Response. Hague: Routledge; 2022.
 • Carolyn A. Jost Robinson, Elizabeth S. Hall, Melissa J. Remis, Shaping Life in the Shadows. In: Agu, Helen U., Gore, Meredith L. Women and Wildlife Trafficking: Participants, Perpetrators and Victims. Hague: Taylor & Francis; 2020. Pp, 79-92.

 

 

 • Graham, Jessica, Women as Agents of Change in Efforts to Disrupt Illegal Wildlife Trade. In: Agu, Helen U., Gore, Meredith L. Women and Wildlife Trafficking: Participants, Perpetrators and Victims. Hague: Taylor & Francis; 2020. Pp, 60-72.