قائم مقامی در حق تخلیه در چارچوب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2023.385799.1382

چکیده

زمینه و هدف: یکی از موضوعات اختلافی و چالش برانگیز در رویه قضایی و دکترین، انتقال یا عدم انتقال حق تخلیه عین مستأجره که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده است به مالک جدید است. با توجه به جنبه­ های مالی قابل توجه این حق، تعیین تکلیف در خصوص این مسئله از اهمیت به ­سزایی برخوردار است.
مواد و روش­ ها: پژوهش حاضر از نوع نظری و ‌روش آن به­ صورت توصیفی تحلیلی است. ابزار جمع ‏آوری اطلاعات به­ صورت کتاب­خانه ‏ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته­ ها: هر دو رویکرد کلی مبنی­ بر انتقال و عدم انتقال حق تخلیه با استدلال­ های مختلف در آرای قضایی و نوشته­ های حقوقی قابل شناسایی است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه­ گیری: حق تخلیه از جمله حقوقی نیست که به­ همراه عین منتقل شود و قائم­ مقامی در آن مصداق ندارد. بنابراین منتقل‌الیه در جایگاه قائم­ مقام خاص امکان استناد به حق تخلیه ایجادشده در زمان مالک سابق را نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات