علل اطاله دادرسی در امورکیفری؛ چرایی و راهکارها

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‏ شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحدرفسنجان، دانشگاه ازاداسلامی، رفسنجان، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

10.22034/ejs.2023.392620.1424

چکیده

زمینه و هدف: یکی از معضلات و مشکلات اساسی در نظام دادرسی کیفری در امر قضا در ایران و دیگر کشورها موضوع اطاله دادرسی است. ضرورت دارد تا با بررسی موضوع اطاله دادرسی، میزان تأثیر آن بر حقوق کیفری روشن شود و با ارائه راه‌کارها و روش‌ها و تدوین قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن روند رسیدگی به پرونده سرعت گیرد و احقاق حق به‌صورت عادلانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد. هدف­ مقالة حاضر بررسی دلایل اطالة ­دادرسی در امورکیفری و ارائه راه­کارها است. سوال مقاله بدین شکل قابل طرح است که علل اطاله دادرسی در امورکیفری چیست و راه­کارهای رفع آن کدام است؟
مواد و روش ­ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و از روش کتاب­خانه‌ای برای بررسی پرسش مورد اشاره استفاده شده است.
یافته­ ها: یافته‌ها بیانگر این امر است که مجموعه‌ای از عوامل انسانی، ساختاری و حقوقی باعث اطاله دادرسی کیفری است. سطح دانش و تخصص قضات، تعدد کم قضات و عنوان‌های مجرمانه متعدد، نقش ظابطان دادگستری، کارکنان اداری، تعدد و ابهام در قوانین و طرفین دعوا از مهمترین این دلایل هستند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری: اتخاذ سیاست کیفرزدایی و جرم‌زدایی و پیش­گیری از جرم، باعث کاهش حجم پرونده‌ها و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی می‌شود. علاوه ­بر این، وکالت اجباری در پرونده‌های کیفری، استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین، تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و استفاده از روش‌هایی چون داوری نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی کیفری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات