ضمانت اجراهای مدنی تضمین‌کننده در حقوق رقابت و قواعد عمومی قراردادها

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

4 دانشیار گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

10.22034/ejs.2023.352268.1267

چکیده

زمینه و هدف: وجود رقابت سالم در بازار موجب افزایش کارایی فعالان تجاری و گسترش نوآوری، که نتیجه آن افزایش کیفیت کالاها و کاهش قیمت­های نهایی است، می­گردد. از این­رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی ضمانت­های اجرایی و قانونی حمایت از مصرف­کنندگان با توجه به پتانسیل­های نسبی در قواعد عمومی قراردادها است.
مواد وروش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
 یافته ­ها: میان حقوق رقابت و قواعد عمومی قرارداد ارتباط و همبستگی ویژه­ای وجود دارد، چرا که قانون­گذار به منظور حفظ نظم عمومی خصوصاً در حوزه مباحث اجتماعی و اقتصادی سعی بر تحدید حدود اصل آزادی اراده­ها و اصل صلاحیت و اعتبار قراردادها نموده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه ­گیری­: ضمانت اجراهای مدنی شامل دستور به فسخ، توقف و عدم تکرار هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه­های ضد رقابتی، دستور به واگذاری سهام یا سرمایه تملک شده خلاف قانون، دستور به بطلان یا الزام به تعلیق ادغام­های خلاف قانون، دستور به عدم فعالیت در یک زمینه یا منطقه خاص، الزام به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری و غیره، می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات