موانع سیاسی و اجتماعی رونق تولید از منظر قرآن و نهج البلاغه

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران.

10.22034/ejs.2022.347103.1252

چکیده

زمینه و هدف: رونق تولید از چالش‌های اساسی پیش روی اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی موانع سیاسی اجتماعی و فرهنگی رونق تولید از منظر قرآن و نهج‌البلاغه پرداخته شود.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: از منظر قرآن و نهج‌البلاغه، فساد سیاسی اداری و رانت خواری، فقدان شفافیت شایسته‌سالاری، رخوت و عدم کار و کوشش و همچنین غررو و رباخواری از مهم‌ترین موانع سیاسی اجتماعی رونق تولید است. از این منظر، تولید وقتی رونق می‌گیرد که کار و تلاش محوریت داشته و ملاک ارزش باشد؛ فساد سیاسی و رانت از بین رفته و به‌جای خویشاوند سالاری، شایسته گزینی و توجه به تخصص و تعهد در اولویت بوده و شایسته‌گان بر مسند مدیریت قرار گیرند.
نتیجه‌گیری: تولید و رونق تولید از مفاهیم اقتصاد نوین است و آموزه‌های مستنبط از آیات قرآن و نهج‌البلاغه رهنمود‌های کلی است که لازم است برای رونق تولید به‌عنوان خط‌مشی‌های کلی به‌عنوان منبع مورداستفاده قرار گیرد. بدیهی است قرآن و نهج‌البلاغه برحسب رویکرد کلانی که به پدیده‌ها ازجمله رونق تولید داشته‌اند به‌عنوان منبع محل رجوع بوده و تدوین دستورالعمل‌های جزئی و دقیق‌ و سازوکارهای متناسب با شرایط اقتصادی نیازمند کارشناسی دقیق و بهره‌گیری از صاحب‌نظران اقتصادی در عین توجه به این منابع است.

کلیدواژه‌ها