واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار، گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالش‌های مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به‌صورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

یافته‌ها: عوامل مؤثر در شکل‏گیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکل‌های گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاین‌رو نمونه‌هایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوه‌های عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگی‌ها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم.

نتیجه‌گیری: به نظر می‏رسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش‌های پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم‏ترین روش‌ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها