نویسنده = منصوره باقری پور
بررسی مبانی حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

دوره 1، شماره 3، دی 1398، صفحه 26-46

نصرت الله صابری؛ منصوره باقری پور؛ سیدابراهیم حسینی


تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 68-84

نصرت الله صابری؛ منصوره باقری پور