نویسنده = حمید رضائی
تحقق توسعه اقتصادی از دیدگاه امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 133-149

10.22034/ejs.2022.337367.1220

حمید رضائی؛ سهراب اسلامی؛ حسین خسروی