کلیدواژه‌ها = قدرت لفاظی‌گری
تعداد مقالات: 1
1. بانکداری اسلامی و سناریوهای صنعت بانکداری با رویکرد نقد استخراج دیجیتال

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-23

مرتضی توکل؛ اکبر اعتبارایان خوراسگانی؛ امیرهوشنگ حیدری؛ امیررضا نقش