نویسنده = فاطمه شرعیاتی
رونق تولید از نگاه قرآن با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 55-71

10.22034/ejs.2022.323601.1122

فاطمه شرعیاتی؛ محمدجواد خوش خاضع؛ علی حسین احتشامی


موانع سیاسی و اجتماعی رونق تولید از منظر قرآن و نهج البلاغه

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 103-121

10.22034/ejs.2022.347103.1252

محمدجواد خوش خاضع؛ فاطمه شرعیاتی؛ علی حسین احتشامی