ارائه یک شاخص جهت اندزه‌گیری استرس مالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری مالی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

10.22034/ejs.2023.406235.1487

چکیده

زمینه و هدف: استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک­ ها و بروز بحران ­های مالی در اقتصاد شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ارائه شاخصی مناسب برای اندازه­ گیری استرس مالی است.
مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و چگونگی انجام، ترکیبی از تحقیقات توصیفی و هم­بستگی محسوب می‌شود.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: یافته ­ها نشان داد متغیرهای قیمت نفت، GDP، رشد اقتصادی، ریسک بدهی‌های دولت، پریمیوم نرخ ارز، نرخ آزاد ارز، بهای مصرف‌کننده، شاخص کل بورس اوراق بهادار(TEPIX)، عدم تمایل سرمایه‌گذاران به نگه­داری دارایی‌های ریسکی، حجم سپرده‌های بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بدهی‌های ارزی در بخش بانکی، سودآوری بخش بانکی، بتای(β) بخش بانکی، بازار مسکن و رفتار گله‌ای به‌عنوان متغیرهای مؤثر بر تدوین الگوی استرس مالی شناسایی شده‌اند.
نتیجه: این مطالعه می­تواند مرجعی برای سیاست­گذارانی مانند وزارت آموزش و پرورش و نظام بانک­داری باشد. وزارت آموزش و پروش ممکن است آموزش سواد مالی را در مرحله ابتدایی مدرسه به سطح دانشگاه در نظر بگیرد و معرفی کند. این افشای اولیه مهم است؛ زیرا رفتار مالی را از سنین پایین شکل می­دهد. از سوی دیگر، نظام بانک­داری نیاز به تدوین سیاست­های مالی، به­ ویژه تسهیلات وام اعتباری، اعم از کارت اعتباری، وام خودرو، وام شخصی یا وام املاک دارد که برای جوانان سرمایه­ گذار مناسب باشد. جدای از آن، نظام بان­کداری نیز باید اطمینان حاصل کند که هر گونه تغییر در سیاست پولی باعث ایجاد شوک مالی به ضرر مالی شخصی جوانان نشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات