بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری (رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.22034/ejs.2023.411985.1517

چکیده

زمینه و هدف: انتقال­ پذیری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، هم به ­لحاظ فقهی و هم حقوقی در خور توجه است. تشریح مسئله در گرو تبیین خرید و فروش حق امتیاز وام و تسهیلات است؛ زیرا آنچه مورد انتقال واقع می­شود، حق امتیاز است؛ وگرنه این اوراق، به خودی خود، فاقد ارزش هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن انجام شده است.
مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به ­صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد­آوری اطلاعات کتاب­خانه ­ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب­ ها و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانت­داری، صداقت، بی­طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته­ ها: بحث از انتقال گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در گرو تبیین امکان­ سنجی خرید و فروش حق است.
نتیجه: مستند به بخش­نامه بانک مرکزی، انتقال اوراق گواهی حق تقدم مسکن، چنانچه تابع قوانین مربوطه باشد، بلامانع است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات