تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید در پرتو منافع کشورهای میزبان و شرکت های نفتی بین المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

10.22034/ejs.2023.408382.1494

چکیده

زمینه و هدف: سرمایه ­گذاری خارجی نقش مهمی جهت انجام فعالیت­ های بالادستی نفت و گاز دارد و با توجه به آنکه قراردادهای مشارکت در تولید اقلیم کردستان عراق نیز تأثیر مهمی در جذب سرمایه ­گذاران خارجی در آن اقلیم داشته است، هدف پژوهش حاضر، بررسی منافع طرفین و جذابیت­ های قراردادهای این اقلیم است.
مواد و روش­ ها: مقاله حاضر به ­صورت توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات نیز به­ صورت کتاب­خانه ­ای و با مراجعه به کتاب­ ها، مقاله­ ها و قراردادها گردآوری شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
یافته­ ها: قراردادهای مشارکت منعقده در اقلیم کردستان عراق، علاوه ­بر حفظ حاکمیت ملی و مالکیت، نیازهای اقلیم مزبور را به سرمایه و فناوری را برآورده کرده است و سبب توسعه میادین نفت و گاز آن اقلیم شده است. این قراردادها منافع چشم­گیری برای شرکت­های نفتی بین­ المللی در پی دارند و به ­اصطلاح قراردادهایی برد-برد هستند.
 نتیجه ­گیری: قراردادهای مشارکت در تولید منعقده در اقلیم کردستان عراق یکی از دلایل مهم جذب سرمایه ­گذاری خارجی و توسعه میادین نفت و گاز آن اقلیم هستند. در این قراردادها، دولت میزبان دارای منافع مهمی از قبیل مالکیت نفت، نظارت و مدیریت، بهره مالکانه، پاداش، مالیات بر درآمد و مالکیت بر تجهیزات و دارایی­ ها است و شرکت ­های نفتی بین ­المللی نیز منافع مهمی اعم از حق انحصاری اکتشاف منابع هیدروکربن و مالکیت بر سهم از پیش تعیین ­شده نفت و گاز تولیدی میدان را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات