امکان‌سنجی فقهی استیلای بشریت بر ماه، جایگاه برنامه فضایی آرتمیس و چالش‌های حقوقی آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

10.22034/ejs.2023.408049.1491

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر دین را در تعامل با علم و هم­چنین اراده انسان را تحت اراده خالق هستی، در زیستی شایسته و توأم با انس در خلقت واسعه الهی مورد شناسایی قرار داده است و در وجهی دیگر و از سوی فناورانه، برنامه فضایی آرتمیس را آغازگر حضور تأثیرگذار در فضای ماورای جو می­داند.
مواد و روش­ ها: پژوهش حاضر از نوع نظری و ‌روش آن به­ صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد‏آوری اطلاعات به­ صورت کتاب­خانه ‏ای بوده است.
یافته ­ها: رابطه ­ای که یا بر بستر تعامل شکل می­گیرد یا در ذات خود تفاوت را ­بر می­گزیند یا در تقابل قرار می­گیرد. از آیه سی­ و­سوم سوره الرحمن، نفوذ و استیلای نوع بشر بر فضا و چگونگی رابطه علوم و فناوری­ های فضایی با دین قابل استنتاج است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.
نتیجه­ گیری: واکاوی چالش ­های پیش ­روی استیلای انسان بر ماه از جمله اکتشاف و استخراج از منابع طبیعی، رعایت حقوق مالکیت فکری، رعایت حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی و طبیعی به این نتیجه رسیده­ است که تنها راه تضمین حقوق بین­ الملل فضایی حاکم بر ماه باور عملی به اصل میراث مشترک بشریت بودن آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات