کلیدواژه‌ها = حبس
سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 221-243

10.22034/ejs.2022.346301.1249

رحمن غریبی؛ مجید وزیری؛ جمشید معصومی