کلیدواژه‌ها = معاملات فردایی
ممنوعیت معاملات فردایی از منظر فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 141-156

10.22034/ejs.2024.411371.1512

عبدالله شیخ علی؛ سعید ابراهیمی؛ علی اکبر جهانی