پژوهشی
قاعـده إحسـان و اسبـاب اصلـی ضمـان

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-28

احمدرضا خزائی؛ جواد لطفی


ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 1-14

جواد حبیبی؛ مدیحه هاشم پور


سیاست جنایی مشارکتی اسلام در قبال جرائم اقتصادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-17

10.22034/ejs.2022.325241.1135

حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ روزبه اصغری؛ ابوالحسن شاکری


تحلیل موضوعی اصول حقوقی مقرر در معاهدات بین المللی مالکیت فکری بنیادین

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 1-16

10.22034/ejs.2022.327500.1145

زهره فرخی؛ فرانک خاکسار؛ بهنام انصافی آذر


امکان سنجی فقهی و حقوقی انتساب عنوان محاربه درخصوص جرم قاچاق انسان

دوره 1، شماره 3، دی 1398، صفحه 3-25

مهدی محمدیان امیری؛ شهاب عالیشاه؛ ژاله خانجانی


مبانی فقهی ضرورت حمایت از شهود

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 15-38

جمشید معصومی؛ رعنا شهبازی النجارقی


آثار نکاح در شرایط ابتلای زوج به بیماری مشرف به موت در فقه و حقوق ایران

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 17-34

10.22034/ejs.2022.326030.1138

زهرا حسنوند؛ محمد بهرامی خوشکار؛ علی بهرامی نژاد


تملک شهرداری دراملاک خصوصی واقع شده طرح های عمرانی از نگاه فقه امامیه

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 19-35

10.22034/ejs.2022.323956.1127

سید محمدرضا امام؛ منصوره السادات میرشفیعی؛ محمد بهرامی خوشکار


بررسی مبانی حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

دوره 1، شماره 3، دی 1398، صفحه 26-46

نصرت الله صابری؛ منصوره باقری پور؛ سیدابراهیم حسینی


فرآیند بزه‌دیدگی اطفال در فضای سایبری با تأکید بر عوامل اقتصادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 37-53

10.22034/ejs.2022.326142.1139

محمد روحانی مقدم؛ سید جمال موسوی؛ مریم آقایی بجستانی


مبانی حقوق مدرن و سنتی

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 39-67

حامد کرمی؛ اسماعیل محمدپور


بررسی قاعده‏ی عدالت از دیدگاه فقه امامیه

دوره 1، شماره 3، دی 1398، صفحه 47-81

علیرضا محمدبیکی؛ مهری توتونچیان


مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظـر فقه امامیـه و حقـوق

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 52-82

علی بهرامی نژاد مغوئیه؛ سمیه لشکری


رونق تولید از نگاه قرآن با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 55-71

10.22034/ejs.2022.323601.1122

فاطمه شرعیاتی؛ محمدجواد خوش خاضع؛ علی حسین احتشامی


تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 68-84

نصرت الله صابری؛ منصوره باقری پور


راهکارهای فقهی جهت حفظ ذخایر بین نسلی ناظر بر عدالت و پرهیز از ظلم

دوره 1، شماره 3، دی 1398، صفحه 81-101

علی نجارپوریان؛ علی طاهری دهنوی


بررسی فقهی_ حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 73-87

10.22034/ejs.2022.326916.1142

یعقوب علیزاده؛ زری فیروزکاه؛ سیده منیره حسینی


مبانی معرفت شناختی حقوق غرب از طلیعه فلسفه تا کانت

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 85-119

محمدرضا پنداشته پور


بررسی ادله حلیّت یا حرمت عصیر عنبی

دوره 1، شماره 3، دی 1398، صفحه 102-129

فاطمه سادات میرباقری طباطبایی مهرآبادی


حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 107-134

احمدرضا خزائی؛ مهری توتونچیان


تأثیر عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر ادله فقهی و مبانی نظری آن

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 89-100

10.22034/ejs.2022.324730.1128

محسن رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده


موانع، چالش‌ها و محدودیت‌های حق دسترسی به پرونده‌های قضایی

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 120-142

سیدرضا احسان پور؛ فرامرز قلی پور جمنانی