موضوعات = فقهی حقوقی
بررسی ماهیت ریاست زوجه و تأثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-16

10.22034/ejs.2023.383732.1367

رضا بهرامی خوشکار؛ سید محمد صادق موسوی؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ مرتضی چیت سازیان


بررسی فقهی حقوقی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رأی

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 65-78

10.22034/ejs.2023.390344.1407

عبدالنبی مزرعه محمدی؛ رحیم وکیل زاده؛ رضا رنجبر


نقش حقوق اجرای قراردادها در توسعه اقتصادی از منظر نو نهادگرایان

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 79-96

10.22034/ejs.2023.388128.1393

فرزاد امین پور؛ ایرج بابائی؛ ناصر مسعودی


بررسی فقهی حقوقی ابعاد اقتصادی ثبت‌اسناد رسمی اموال غیرمنقول

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 97-114

10.22034/ejs.2023.391627.1415

محبوبه ملکی؛ امراله نیکومنش؛ هادی عظیمی گرکانی


بررسی فقهی حقوقی رجوع بایع به مبیع درصورت افلاس مشتری

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 115-130

10.22034/ejs.2023.388132.1394

سید علیرضا میرحیدری لنگرودی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ علیرضا مظلوم رهنی


مطالبه خسارت فسخ نکاح ناشی از غرر از منظر فقه اقتصادی و حقوق

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 145-160

10.22034/ejs.2023.396964.1445

شهلا زرعی؛ مریم غنی زاده بافقی؛ حسین شفیعی


مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی از منظر فقه امامیه

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 161-178

10.22034/ejs.2023.398485.1451

عبدالرحیم صفایی اردکانی؛ مهدی شیخ موحد؛ روح اله رحیمی


نقش نظارت دیوان عدالت اداری برصلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی ایران

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 195-212

10.22034/ejs.2023.393461.1431

وحید بابازاده؛ عرفان شمس؛ مهدی هداوند؛ لادن فرومند


تحلیل تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانونی مدنی

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 213-224

10.22034/ejs.2023.413234.1529

عادل کیومرثی؛ محمد علی خیرالهی؛ علی فقیهی


قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها؛ در فقه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپایی

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 1-17

10.22034/ejs.2023.410305.1506

اسمعیل صالحی؛ سید پدرام خندانی؛ عباس پهلوان‌زاده


امکان‌سنجی فقهی استیلای بشریت بر ماه، جایگاه برنامه فضایی آرتمیس و چالش‌های حقوقی آن

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 19-37

10.22034/ejs.2023.408049.1491

امیر حایری؛ محمدرضا حکاک زاده


وجه تقنینی حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (مطالعه موردی: پرونده کوشیب در وضعیت دارفور)

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 81-96

10.22034/ejs.2023.407979.1489

سید مهران محمدی؛ محمد علی کفایی فر؛ علی مشهدی


تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 97-116

10.22034/ejs.2023.402173.1468

معصومه رضاپور پرشکوهی؛ امراله نیکومنش؛ عباس سماواتی


شبیه‌سازی انسان در پرتو دیدگاه فقهای اسلامی

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 117-130

10.22034/ejs.2023.403407.1475

محسن سعادت جو؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ جواد نیک نژاد


طراحی الگو برای تبیین رابطه ویژگی‌های تاریک شخصیت و قضاوت حرفه ای حسابرسان

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 131-152

10.22034/ejs.2023.403947.1476

مروارید خان محمدی؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ جمادوردی گرگانلی دوجی


قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تاکید بر قرار سقوط دعوا)

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 153-168

10.22034/ejs.2023.408051.1492

صغری زین پور جامه؛ سام محمدی؛ حمید ابهری


تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید در پرتو منافع کشورهای میزبان و شرکت های نفتی بین المللی

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 169-184

10.22034/ejs.2023.408382.1494

محمد بهنام؛ محمدحسین زارعی


امکان‌سنجی جبران خسارت مالی بزه‌دیده در صورت اشتباه در تعیین مجازات

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 185-202

10.22034/ejs.2023.411330.1511

مختار فتاحی؛ احمد فلاحی؛ طیبه بیژنی میرزا


رویکرد فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه نسبت به اشتغال زنان

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 203-220

10.22034/ejs.2023.408442.1495

محمود ضیائی فرد؛ مقصود رنجبر خاچک؛ محمد علی کفایی فر


طراحی مدل رفتار خرید گردشگران و نقش قومیت در آن با استفاده از روش آمیخته

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 221-242

10.22034/ejs.2023.413207.1526

محمود علیجانی؛ علی قلی پور سلیمانی؛ یلدا رحمتی غفرانی؛ کامبیز شاهرودی


قواعد حاکم بر اثر انحلال عقد اصلی بر عقد تبعی، با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 241-260

10.22034/ejs.2023.408444.1496

عباس نجفی؛ جمشید نورشرق؛ حمید رضا علی‏ کرمی؛ احمد شمس


واکاوی شرایط خسارت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران وانگلیس

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 261-278

10.22034/ejs.2023.394679.1432

عصمت مخلص آبادی فراهانی؛ مهدی میرداداشی کاری؛ ابراهیم دلشاد معارف