موضوعات = فقهی حقوقی
خطرپذیری سرمایه‌گذاری خارجی در رابطه با کسب‌وکارهای نوین در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/ejs.2024.426672.1608

مرضیه حاجات نیا؛ نادر مردانی؛ حسین مهرپور محمدآبادی


نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی از منظر فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/ejs.2023.415996.1549

سمیه لشکری؛ حسن اسدی؛ ناصرعلی افضل نژاد


تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و چالش‌های آن در رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/ejs.2024.414950.1540

بهنام عباسی؛ علیرضا رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی


بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/ejs.2024.416198.1552

قدسیه لامع درخشان؛ یعقوب پورجمال؛ سعید حسن زاده دلگشا


بررسی ماهیت و زمان انتقال مالکیت در بیع اسنادی بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/ejs.2024.420092.1569

رضا نخعی؛ ابراهیم تقی زاده؛ محمد حسین جعفری


جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/ejs.2024.417808.1558

حمزه ابروزن؛ سام محمدی؛ حمید ابهری


موانع تشکیل شرکت‌های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/ejs.2024.414965.1542

صادق مددی؛ حیدر حسن ‏زاده؛ محمدرضا پاسبان


مبانی فقهی حقوقی حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار و خلاهای تقنینی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/ejs.2024.437235.1676

لیلا مهرابی راد؛ امیرحمزه سالارزایی؛ علی تولایی


واکاوی سامانه هوشمند انعقاد قرارداد الکترونیکی در حقوق ایران و قواعد اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/ejs.2024.416192.1551

جواد طهماسبی؛ ابراهیم تقی زاده؛ همایون مآفی


مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22034/ejs.2024.427208.1615

مریم علی پناهی؛ داوود نصیران نجف ابادی؛ مسعود شیرانی


شرایط صحت خرید دین در فقه و حقوق ایران و قوانین متحدالشکل با تاکید بر فورفیتینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.422820.1594

رویا وفاییان؛ مهدی فلاح خاریکی؛ سیدحسن حسینی مقدم


جبران خسارت ناشی از حقوق‌کار با تأکید بر نقش تقصیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.424895.1602

محمدامین نجارزاده؛ علیرضا حسنی؛ محسن طاهری


اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.419897.1567

فاطمه عبدالهیان؛ رضا طجرلو؛ محمد رضا حکاک زاده


کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.430978.1635

مهرنوش رزاززاده؛ داوود نصیران نجف آبادی؛ رضا سلطانی


قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.433618.1652

عفت عزیزی نیاری؛ مظفر باشکوه؛ شهرام صبری


نگاهی نو به ماهیت مهریه در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.441424.1687

شهره منصوری؛ حمید ابهری


قلمرو تقنینی و فقهی معامله با حق استرداد و بیع شرط در حقوق ایران و مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.434931.1659

فرزاد برادران کناری؛ سوسن نریمانی؛ علیرضا سلامی


رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.429504.1627

غلامرضا اکبری؛ عباس پهلوان زاده؛ حمید ایرانشاهی


شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.431149.1639

حسین مهدوی کنده


ضمانت اجرای حقوق مالی زوجه از منظر فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.435106.1660

فاطمه ورزی؛ سید حسن عابدیان کلخوران


بررسی تطبیقی قرارداد وام های سلف بانکی ایران با عقد سلم فقهی و شروط صحت آن در مذاهب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.435083.1661

سید قلندر هاشمی؛ ناصر مریوانی؛ محمدعادل ضیائی


مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.422801.1592

حامد حق رضائی؛ مهدی میهمی؛ اسماعیل شاهسوندی


رعایت غبطه صغیر در روابط مالی ناشی از ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.425969.1605

محسن کردبچه حسین آباد؛ حسن اسدی؛ مهدی کردبچه حسین آباد


ارزیابی فقهی حقوقی تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.435317.1662

سید مسعود حسینی؛ مسعود راعی دهقی؛ علیرضا آرش پور


تامین امنیت معاملات در سند تحول قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.432010.1642

سید محمدصادق شریفی