موضوعات = حقوق
تعداد مقالات: 2
1. مبانی حقوق مدرن و سنتی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 39-67

حامد کرمی؛ اسماعیل محمدپور


2. تسبیب در قتل ناشی از ترک فعل

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 176-193

محسن اسمعیلی