موضوعات = حقوق
مفهوم و مصادیق اقتصادی افساد فی‌الارض در پرتو نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22034/ejs.2024.409385.1503

ابراهیم مرادی؛ احمد فلاحی؛ شهرام محمدی


بررسی مدل توسعه چابکی فرایندهای تولید با رویکرد هوشمندی صنعت 4 و آثار آن در اقتصاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.435788.1665

اسمعیل عامری ده آبادی؛ رسول ثانوی فرد؛ کیامرث فتحی هفشجانی


مبانی تعهد به ارایه اطلاعات در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.434115.1663

شهرام قاسمی؛ سید حکمت اله عسکری؛ مسعودرضا رنجبر


بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.432570.1646

منیژه موحدی خورشیدآبادی؛ پروین اکبرینه؛ مرتضی اسدلوی قراخانلو


تاثیر موضوعات اقتصادی در حیات شخصیت حقوقی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 105-120

10.22034/ejs.2024.405680.1482

نرجس قادری؛ مهدی فلاح خاریکی؛ جواد نیک نژاد


آینده پژوهی وقوع جرایم اقتصادی زنان متأثر از افزایش نقدینگی و فامیل بازی

دوره 5، شماره 4، دی 1402، صفحه 159-174

10.22034/ejs.2023.399575.1457

زهرا اکبری؛ محسن شکرچی زاده؛ احمدرضا شکرچی زاده اصفهانی؛ فرامرز عطریان


بررسی ابعاد اقتصادی سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 31-46

10.22034/ejs.2023.389976.1403

مرضیه اختری بروجنی؛ محسن شکرچی زاده؛ راضیه قاسمی کهریز سنگی


بررسی فقهی حقوقی افساد فی‌الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 47-64

10.22034/ejs.2023.390164.1405

محمد مهدی رحیمی؛ سید مهدی منصوری؛ کمال خواجه پور


قضازدایی در جرائم خرد: چالش‌ها و راهکارها

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 493-512

10.22034/ejs.2023.413135.1525

بهرام احمد منش؛ کرم جانی‌پور؛ علی جانی‌پور


جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدورحکم با رویکرد تطبیقی

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 615-634

10.22034/ejs.2023.415852.1547

نورحسین کهریزی؛ طیبه بیژنی میرزا؛ شهرام محمدی


جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت در پرتو رویکرد دیوان عدالت اداری

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 959-976

10.22034/ejs.2023.414995.1543

حسن برادران؛ خیر اله پروین؛ محمدحسن حبیبی


بررسی چابکسازی فرایند تولید با استفاده از سازوکارهای صنعت هوشمند

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 977-1000

10.22034/ejs.2024.428626.1620

اسمعیل عامری ده آبادی؛ رسول ثانوی فرد؛ کیامرث فتحی هفشجانی


بررسی فقهی حقوقی گردشگری مذهبی و آثار اقتصادی آن

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 35-50

10.22034/ejs.2023.384900.1373

علیرضا کشتکار؛ مسعود راعی دهقی؛ منوچهر توسلی نائینی


حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 87-106

10.22034/ejs.2023.369186.1325

فرامرز کشاورز رضائی؛ همایون مافی؛ ابراهیم دلشاد معارف


نقش خاص «عهده» در ثبوت تکالیف میان ظروف اعتباری ذمه و دارائی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 181-202

10.22034/ejs.2023.370084.1330

علی شریعتی ‏مهر؛ ابراهیم عبدی پور؛ ابراهیم دلشاد


مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 221-236

10.22034/ejs.2023.390587.1411

علی رفیعی؛ بختیار عباسلو؛ عیسی امینی


تأثیر اشرافی‌گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-16

10.22034/ejs.2023.363472.1303

اصغر عالمیان؛ مسعود راعی؛ غلامحسین مسعود


دلایل اقتصادی کارایی داوری در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-34

10.22034/ejs.2023.367822.1320

مهدی قاسمی؛ داود اندرز؛ جواد واحدی زاده


تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 67-84

10.22034/ejs.2023.381678.1361

مصطفی بخشی؛ بیت الله دیوسالار؛ پرویز ذکائیان