کلیدواژه‌ها = بیع
بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 477-492

10.22034/ejs.2023.411985.1517

منصوره خلیق درگاهی؛ فخرالله ملائی کندلوس؛ سید محمد تقی کریم پور الهاشم


تحلیل تطبیقی بیع کلّی ما فی الذمه در فقه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 151-168

10.22034/ejs.2023.363790.1306

علی حسنی؛ سیدمحمدمهدی احمدی؛ سیدعلیرضا حسینی


استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه‌های امام خمینی

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 363-380

10.22034/ejs.2022.340485.1229

عباس قاسمی؛ رضا رنجبر؛ حمید عیوضی