کلیدواژه‌ها = ارث
تعهدات مالی سرپرستان نسبت به فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 35-48

10.22034/ejs.2023.339071.1223

عزیزه بهلولی؛ احمدرضا خزایی؛ جمشید معصومی


آثار نکاح در شرایط ابتلای زوج به بیماری مشرف به موت در فقه و حقوق ایران

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 17-34

10.22034/ejs.2022.326030.1138

زهرا حسنوند؛ محمد بهرامی خوشکار؛ علی بهرامی نژاد


وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از منظر فقه و حقوق

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 87-104

10.22034/ejs.2022.330294.1162

محسن خاکی نهاد؛ علیرضا رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی


بررسی فقهی حقوقی نفقه و ارث کودک حاصل از تخمک اهدایی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 551-566

10.22034/ejs.2023.355698.1274

ملیحه سادات حسینی؛ احمدرضا خزایی؛ ابراهیم یاقوتی