کلیدواژه‌ها = نفقه
ضمانت اجرای حقوق مالی زوجه از منظر فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.435106.1660

فاطمه ورزی؛ سید حسن عابدیان کلخوران


رعایت غبطه صغیر در روابط مالی ناشی از ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/ejs.2024.425969.1605

محسن کردبچه حسین آباد؛ حسن اسدی؛ مهدی کردبچه حسین آباد


سازوکارهای مقابله با ابعاد اقتصادی خشونت خانگی علیه زنان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 207-226

10.22034/ejs.2022.366426.1316

نسیم بسنده؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ حسین فروغی نیا


بررسی فقهی حقوقی نفقه و ارث کودک حاصل از تخمک اهدایی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 551-566

10.22034/ejs.2023.355698.1274

ملیحه سادات حسینی؛ احمدرضا خزایی؛ ابراهیم یاقوتی


ضمانت کیفری حقوق اقتصادی زوجه

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 75-91

10.22034/ejs.2021.142960

مظاهر خواجوند؛ مینا جعفری؛ مجتبی لطفی خاچک


پژوهشی پیرامون اشتراط تمکن از نفقه در عقد نکاح با دیدگاهی بر نظر امام خمینی (ره)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 57-69

فاطمه نجیب زاده؛ معین غلامعلی پور


ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 1-14

جواد حبیبی؛ مدیحه هاشم پور