کلیدواژه‌ها = رهن مؤخر
بررسی وضعیت حقوقی رهن مؤخر بر انتقال در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 231-246

10.22034/ejs.2024.421513.1580

سعید جوکار؛ علی اسلامی پناه؛ عباس کریمی؛ محسن صفری