کلیدواژه‌ها = توسعه
تأثیر اقتصادی حقوق عمومی و توسعه آن بر جامعه

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 265-281

10.22034/ejs.2022.347113.1253

حسن حمزه لوئی؛ مقصود رنجبر؛ محمد تقی دشتی


کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 23-39

10.22034/ejs.2022.331049.1167

مجتبی شریعتی فرد؛ احمدرضا خزایی؛ جمشید معصومی


تحقق توسعه اقتصادی از دیدگاه امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 133-149

10.22034/ejs.2022.337367.1220

حمید رضائی؛ سهراب اسلامی؛ حسین خسروی