کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22034/ejs.2024.427208.1615

مریم علی پناهی؛ داوود نصیران نجف ابادی؛ مسعود شیرانی


بررسی فقهی حقوقی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رأی

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 65-78

10.22034/ejs.2023.390344.1407

عبدالنبی مزرعه محمدی؛ رحیم وکیل زاده؛ رضا رنجبر


معیار تعیین دیه در 1402 در مقایسه با سالهای قبل و پیامدهای آن

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 335-352

10.22034/ejs.2023.405804.1484

نبی توان؛ محمود قیوم‌زاده؛ امیر ملامحمدعلی


جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت در پرتو رویکرد دیوان عدالت اداری

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 959-976

10.22034/ejs.2023.414995.1543

حسن برادران؛ خیر اله پروین؛ محمدحسن حبیبی


آثار مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 533-550

10.22034/ejs.2023.385795.1381

امین رستمی؛ افشین جعفری؛ امیرمحمد صدیقیان


تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد با رویکرد فقهی حقوقی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 61-77

10.22034/ejs.2022.330823.1165

حسین علمی؛ محمدباقر فیجان؛ محمدمهدی صالحی


ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-19

10.22034/ejs.2022.327688.1146

علیرضا محمدبیکی؛ عباس شیری ورنامخواستی؛ ابوالقاسم خدادی؛ سید علی میر ابراهیمی


پرداخت غرامت به بزه دیده در جرایم غیر عمد موجب دیه با نگاهی به فقه و حقوق فرانسه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 91-113

10.22034/ejs.2022.325201.1133

مصطفی کافی؛ محسن شکرچی زاده؛ احمدرضا توکلی


جبران خسارت قربانیان زیست‌محیطی در فقه و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 125-143

10.22034/ejs.2022.324999.1130

ایرج رنجبر؛ مهری موقوفه یی؛ فرید آزادبخت


مسئولیت مدنی فرار مالیاتی مدیران شرکت‌های تجاری با فاکتور صوری از نگاه فقه و حقوق

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 93-115

10.22034/ejs.2021.142962

علیرضا رضایی؛ محمد باقر عامری نیا؛ مهران جعفری