کلیدواژه‌ها = وکالت
اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 207-225

10.22034/ejs.2023.353527.1268

حمیدرضا میرکو؛ احمدرضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری


بررسی فقهی وکالتی بودن جایگاه مدیران در شرکت‌های سهامی خاص (قانون تجارت ایران)

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 263-281

10.22034/ejs.2022.332351.1184

امیرحسین مهدیان؛ اکبر فلاح؛ علی فقیهی