کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی
بررسی ابعاد اقتصادی سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 31-46

10.22034/ejs.2023.389976.1403

مرضیه اختری بروجنی؛ محسن شکرچی زاده؛ راضیه قاسمی کهریز سنگی


سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد پیشگیری از بزه دیدگی محیط‌بانان

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 383-399

10.22034/ejs.2023.376078.1339

محمد صالح مویدی؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 109-127

10.22034/ejs.2022.334504.1197

هادی مومنی؛ محمود روح الامینی؛ محمدجعفر ساعد


سیاست جنایی مشارکتی اسلام در قبال جرائم اقتصادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-17

10.22034/ejs.2022.325241.1135

حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ روزبه اصغری؛ ابوالحسن شاکری


واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-22

صدیقه نقره‌کوب مقدم؛ محمد علی حیدری؛ احمد رضا توکلی