کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی
سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد پیشگیری از بزه دیدگی محیط‌بانان

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 383-399

10.22034/ejs.2023.376078.1339

محمد صالح مویدی؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 109-127

10.22034/ejs.2022.334504.1197

هادی مومنی؛ محمود روح الامینی؛ محمدجعفر ساعد


سیاست جنایی مشارکتی اسلام در قبال جرائم اقتصادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-17

10.22034/ejs.2022.325241.1135

حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ روزبه اصغری؛ ابوالحسن شاکری


واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-22

صدیقه نقره‌کوب مقدم؛ محمد علی حیدری؛ احمد رضا توکلی