کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
آثار اقتصادی تغییرکاربری اراضی و باغات در فقه و حقوق ایران

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 423-440

10.22034/ejs.2023.408574.1498

علی حداد رحمتی؛ محمدعلی طاهری بجد؛ سید حسن هاشمی


سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه‌های توسعه در حفاظت محیط‌زیست

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 827-846

10.22034/ejs.2023.420287.1571

ایوب دهقان؛ حسن عیوض زاده؛ مالک ذوالقدر


واکاوی «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی آثار ناشی از فروش تراکم ساختمانی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 187-205

10.22034/ejs.2023.351416.1264

زینت السادات حسینی؛ امیر غلامی؛ سیدمحمدمهدی احمدی


تبیین نقش عدالت در توسعه پایداراقتصادی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 24-44

مهدی کیایی؛ عباس سماواتی