کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 681-698

10.22034/ejs.2023.414298.1537

مارال رحمانی نژاد؛ علی چهکندی نژاد؛ سید محمد رضوی


ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه، حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 147-162

10.22034/ejs.2023.385360.1377

فرشته پارسا منش؛ ناصر مسعودی؛ رحیم وکیل زاده دیزجی؛ علی غریبه


تعهدات مالی سرپرستان نسبت به فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 35-48

10.22034/ejs.2023.339071.1223

عزیزه بهلولی؛ احمدرضا خزایی؛ جمشید معصومی


مطالعه تطبیقی اصول راهبردی در دادرسی مدنی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 659-675

10.22034/ejs.2023.386941.1390

زهرا علی؛ بهنام حبیبی درگاه؛ وحید قاسمی عهد


تصرفات مالی مدیران شرکت‌های سهامی خاص از منظر فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 131-148

10.22034/ejs.2022.343845.1238

امیرحسین مهدیان؛ اکبر فلاح؛ علی فقیهی


معیارهای اخلاقی انتقال تعهد در حقوق ایران

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 73-86

10.22034/ejs.2022.328536.1151

مهدی عابدی؛ احمدرضا خزایی


نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 199-220

10.22034/ejs.2022.331598.1174

حمید باقری؛ محمد نبی پور؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار