کلیدواژه‌ها = قاچاق انسان
امکان سنجی فقهی و حقوقی انتساب عنوان محاربه درخصوص جرم قاچاق انسان

دوره 1، شماره 3، دی 1398، صفحه 3-25

مهدی محمدیان امیری؛ شهاب عالیشاه؛ ژاله خانجانی