نویسنده = جواد نیک نژاد
تاثیر موضوعات اقتصادی در حیات شخصیت حقوقی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 105-120

10.22034/ejs.2024.405680.1482

نرجس قادری؛ مهدی فلاح خاریکی؛ جواد نیک نژاد


شبیه‌سازی انسان در پرتو دیدگاه فقهای اسلامی

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 117-130

10.22034/ejs.2023.403407.1475

محسن سعادت جو؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ جواد نیک نژاد


حقوق اقتصادی از منظر فقه با تأکید بر انسان اقتصادی

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 197-219

10.22034/ejs.2022.333458.1191

حسین نیاستی؛ جواد نیک نژاد؛ محمد عالم زاده


کارکرد عنصر مال و تأثیر آن بر اقتصاد با رویکرد فقهی-حقوقی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 115-133

10.22034/ejs.2022.323669.1123

علیرضا صادقی؛ جواد نیک نژاد؛ سیدحسن حسینی مقدم