نویسنده = غلامحسین مسعود
مفهوم کار شایسته در ارتقاء اقتصاد با نگاهی به منابع فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 235-252

10.22034/ejs.2022.336460.1214

مهرناز صیرفیان باب الدشتى؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود