نویسنده = مهرناز صیرفیان باب الدشتى
نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه‌های فقهی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 287-305

10.22034/ejs.2022.339360.1226

مهرناز صیرفیان باب الدشتى؛ فرامرز عطریان؛ مسعود راعی


مفهوم کار شایسته در ارتقاء اقتصاد با نگاهی به منابع فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 235-252

10.22034/ejs.2022.336460.1214

مهرناز صیرفیان باب الدشتى؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود