بررسی فقهی انفاق زن بدون اجازه شوهر

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته الهیات و فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور مشهد، ایران

2 استاد یار رشته الیهات گرایش فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور ، ایران

چکیده

یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی ، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند . زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می‏تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد. فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته‏اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد . پژوهش حاضرباهدف بررسی فقهی انفاق زن بدون اجازه شوهر گردآوری شده است .اهمیت موضوع از باب آثاردنیوی واخروی مورد توجه فعل می باشد .

کلیدواژه‌ها